*MOSIĄDZ

WŁAŚCIWOŚCI

Mosiądz jest stopem miedzi z cynkiem oraz niekiedy z innymi metalami takimi jak ołów, aluminium, cyna, krzem, chrom, mangan i żelazo.

Gęstość mosiądzu waha się w granicach 8,4 – 8,7 kg/dm3,

Temperatura topnienia pow. 907 oC,

Metal miękki, charakteryzuje się dobra przewodnością cieplną i elektryczną.

Ze względu na technologię przeróbki oraz przeznaczenie mosiądze dzieli się na odlewnicze i do przeróbki plastycznej. Z uwagi na skład mosiądze dzielą się na dwuskładnikowe, ołowiowe, cynowe, aluminiowe, manganowe, niklowe, krzemowe.

*MOSIĄDZ

ZASTOSOWANIE

Dobre własności technologiczne i użytkowe sprawiają, że mosiądz jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych stopów metali.
W zależności od składu chemicznego może łatwo poddawać się obróbce skrawaniem lub mieć właściwości plastyczne.

Z mosiądzu wytwarzana jest armatura, elementy maszyn w przemyśle samochodowym, elektrotechnicznym, okrętowym, chemicznym. Jest popularnym metalem wykorzystywanym w metaloplastyce do produkcji elementów ozdobnych.

Ograniczenia odnośnie wykorzystania ołowiu w przemyśle sprawiły, że powstają nowe gatunki mosiądzu, gdzie dodatkowym składnikiem stopowym jest arsen. Gatunki te mają zastąpić stosowane powszechnie mosiądze ołowiowe, zwłaszcza przy produkcji armatury i urządzeń mających styczność z wodą pitną.

*MOSIĄDZ

DOSTĘPNE ZE SKŁADÓW MAGAZYNOWYCH

Ms58 / CuZn39Pb3 Blachy, płyty, formatki, pręty okrągłe, kwadratowe, sześciokątne, płaskowniki, rury
Ms63 / CuZn37 Blachy, płaskowniki, kwadraty, pręty

*MOSIĄDZ

GATUNKI

PN PN-EN DIN
Symbol / Symbol Numer / Number Symbol / Symbol Numer / Number
M90 CuZn10 CW501L CuZn10 2.0230
M85 CuZn15 CW502L CuZn15 2.0240
M80 CuZn20 CW503L CuZn20 2.0250
M70 CuZn30 CW505L CuZn30 2.0265
M67 CuZn33 CW506L CuZn33 2.0280
M63 CuZn37 CW508L CuZn37 2.0321
M60 CuZn40 CW509L CuZn40 2.0360
MO61 CuZn36Pb3 CW603N CuZn36Pb3 2.0375
MO60 CuZn38Pb2 CW608N CuZn38Pb1,5 2.0371
MO59 CuZn39Pb2 CW612N CuZn39Pb2 2.0380
MO58A CuZn39Pb3 CW614N CuZn39Pb3 2.0401
MO58B CuZn40Pb2 CW617N CuZn40Pb2 2.0402
CuZn36Pb2As CW602N

*MOSIĄDZ

WYSOKONIKLOWY/ NOWE SREBRO – GATUNKI

PN PN-EN DIN
Symbol / Symbol Numer / Number Symbol / Symbol Numer / Number
CuNi10Zn27 CW401J
MZN12 CuNi12Zn24 CW403J CuNi2Zn24 2.0730
MZ20N18 CuNi18Zn20 CW409J CuNi18Zn20 2.0740
MZN18 CuNi18Zn27 CW410J CuNi18Zn27 2.0742

*MOSIĄDZ

STAN UTWARDZENIA DLA MOSIĘŻNYCH WYROBÓW CIĄGNIONYCH

PN PN-EN 12164 Stan
Temper
Średnica
Diameter
Szerokość rozwarcia klucza
Wrench opening
od
from
powyżej
over
do włącznie
to inclusive
od
from
powyżej
over
do włącznie
to inclusive
MO58A
MO58B
CuZn39Pb3
CuZn40Pb2
M wszystkie wymiary / all sizes wszystkie wymiary / all sizes
R360 6 80 5 60
H090 6 80 5 60
R430 2 40 2 35
H110 2 40 2 35
R500 2 14 2 10
H135 2 14 2 10
MO59
MO60
CuZn39Pb3
CuZn38Pb2
M wszystkie wymiary / all sizes wszystkie wymiary / all sizes
R360 6 80 5 60
H070 6 80 5 60
R410 2 40 2 35
H100 2 40 2 35
R500 2 14 2 10
H120 2 14 2 10
 MO61 CuZn36Pb3 M wszystkie wymiary / all sizes wszystkie wymiary / all sizes
R340 10 80 10 60
H070 10 80 10 60
R400 2 25 2 20
H100 2 25 2 20
R480 2 14 2 10
H125 2 14 2 10
  – CuZn36Pb2As M  wszystkie wymiary / all sizes  wszystkie wymiary / all sizes
R280 6  80 5 60
H070 6  80 5 60
R320 6  60 5 50
H090 6  60 5 50
R400 4  15 4 13
H105 4  15 5 13
PN PN-EN 12163 Stan
Temper
Średnica
Diameter
Szerokość rozwarcia klucza
Wrench opening
od
from
powyżej
over
do włącznie
to inclusive
od
from
powyżej
over
do włącznie
to inclusive
M63 CW508L M  wszystkie wymiary / all sizes  wszystkie wymiary / all sizes
R310 2 80 2 80
H070 2 80 2 80
R370 2 40 2 40
H105 2 40 2 40
R440 2 10 2 10
H140 2 10 2 10

*MOSIĄDZ

STAN UTWARDZENIA DLA MOSIĘŻNYCH WYROBÓW WALCOWANYCH

PN PN-EN 1652 Stan
Temper
Grubość nominalna
Nominal thickness [mm]
Wielkość ziarna
Grain size [mm]
M90 CuZn10 R240  0,2-5
H050
R280  0,2-5
H080
R350  0,2-5
H110
M85 CuZn15 R260 0,2-5
H055
G010 0,2-1 max. 0,015
G020 0,2-2 0,015-0,030
G035 0,025-0,050
R300 0,2-5
H085
R350 0,2-5
H105
R410 0,2-5
H125
M80 CuZn20 R270 0,2-5
H055
G010 0,2-1 max. 0,015
G020 0,2-2 0,015-0,030
G035 0,025-0,050
R320 0,2-5
H085
R400 0,2-5
H120
R480 0,2-2
H155
M70 CuZn30 R270 0,2-5
H055
G010 0,2-1 max. 0,015
G020 0,2-2 0,015-0,030
G030 0,020-0,040
G050 0,035-0,070
G075 0,050-0,100
R350 0,2-5
H095
R410 0,2-5
H120
R480 0,2-2
H150
M67 CuZn33 R280 0,2-5
H055
G010 0,2-1 max. 0,015
G020 0,2-2 0,015-0,030
G030 0,020-0,040
G050 0,035-0,070
R350 0,2-5
H095
R420 0,2-5
H125
R500 0,2-2
H155
M63 CuZn37 R300  0,2-5
H055
G010 0,2-1 max. 0,015
G020 0,2-2 0,015-0,030
G030 0,020-0,040
G050 0,035-0,070
R350 0,2-5
H095
R410 0,2-5
H120
R480 0,2-2
H150
R550 0,2-2
H170
M60 CuZn40 R340 0,3-10
H085
R400 0,3-10
H110
R470 0,3-5
H140
MO59 CuZn39Pb2 R360 0,3-5
H090
R420 0,3-5
H120
R490 0,3-5
H150
R560 0,3-2
H170