Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO ), dlatego informujemy Państwa , że:

– Administratorem danych osobowych Kontrahentów oraz Osób kontaktowych jest

METAL POLAND s.c., z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Mostowej 1, NIP: 5833316994.

– Dane osobowe Klientów i Osób kontaktowych mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach: czynności zmierzające do zawarcia umowy handlowej, składania ofert, obsługi sprzedaży i posprzedażowej, realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości, utrzymywania relacji biznesowych pomiędzy Klientem a Spółką w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

– w przypadku przetwarzania danych osobowych Administrator przetwarza następujące informacje: Nazwa podmiotu, imię i nazwisko Klienta, numer NIP, numer rachunku bankowego, podpis Klienta lub osoby przez niego upoważnionej, na dokumentach wymagających podpisu, adresy dostawy towarów wskazanych przez Klienta, adres e-mail podany do korespondencji, adres działalności gospodarczej, numer telefonu kontaktowego, historię przesyłania zapytań ofertowych i zapytań o produkty.

– Nie przetwarzamy danych wrażliwych ani danych osób małoletnich. Podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z Administratorem zgodnie z Art.6.Ust 1 RODO. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim, ani do państw trzecich , ani do organizacji międzynarodowych.

– Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki lub ochrony Państwa danych osobowych.

– Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody, wstrzymania dalszego przetwarzania danych, i egzekwowania prawa do bycia zapomnianym. Administrator niezwłocznie po uzyskaniu takiego żądania od osoby, której dane są przetwarzane, po potwierdzeniu jej tożsamości żądanie spełnia. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

– Firma METAL POLAND s.c. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

W celu realizacji praw, o których mowa powyżej, należy kontaktować się na adres siedziby Spółki lub wysyłając korespondencję elektroniczną na adres: info@metalpoland.com

Informujemy, że niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny.