*MIEDŹ

WŁAŚCIWOŚCI

Miedź należy do grupy metali półszlachetnych, ciężkich,
Gęstość wynosi 8,96 kg/dm3,
Temperatura topnienia 1084 oC,
Metal miękki, charakteryzuje się bardzo dobra przewodnością cieplną i elektryczną.

*MIEDŹ

ZASTOSOWANIE

Ze względu na bardzo dobre właściwości elektryczne i cieplne miedź ma szerokie zastosowanie w elektrotechnice, elektronice oraz telekomunikacji. Wykorzystywana jest do produkcji rozdzielnic elektrycznych, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, przy instalacjach wodociągowych oraz jako absorber energii w kolektorach słonecznych.

Miedź znajduje również zastosowanie w automatyce, w przemyśle motoryzacyjnym oraz kablowym. Ze względu na wysoką odporność na warunki atmosferyczne, trwałość oraz walory estetyczne miedź fosforowa chętnie wykorzystywana jest na pokrycia i akcesoria dachowe.

*MIEDŹ

DOSTĘPNE ZE SKŁADÓW MAGAZYNOWYCH

E-Cu / Cu-ETP Blachy, płyty, formatki, pręty okrągłe, kwadratowe, sześciokątne, płaskowniki, rury
SE Cu / Cu-HCP Blachy, płyty, formatki, pręty okrągłe
SF Cu / Cu-DHP Blachy, rury
CuCrZr / MHY Płyty, formatki, pręty okrągłe, kwadratowe, sześciokątne, płaskowniki
CuCoBe Pręty okrągłe, kwadratowe, sześciokątne, płaskowniki
CuNi2Si Pręty okrągłe
CuBe2 Pręty okrągłe
CuTeP Pręty okrągłe, kwadratowe, sześciokątne, płaskowniki
Miedź wolframowa Pręty okrągłe, kwadratowe,
CuNiFeR miedzio-nikiel Rury, pręty, formatki, armaturę przemysłową (kolanka, trójniki, redukcje, kołnierze, nyple, mufy),

*MIEDŹ

GATUNKI

PN PN-EN DIN
Symbol / Symbol Numer / Number Symbol / Symbol Numer / Number
M1E Cu-ETP1 CW003A E-Cu57 2.0060
M1E Cu-ETP CW004A E-Cu58 2.0065
Cu-OF CW008A OF-Cu 2.0040
Cu-OFE CW009A OFE-Cu 2.0040
M2R Cu-DHP CW024A SF-Cu 2.0090
Cu-HCP CW021A SE-Cu 2.0070
Cu-PHC CW020 A SE-Cu 2.0070
Cu-FRHC CW005A
Cu-FRTP CW006A
M1R Cu-DLP CW023A SW-Cu 2.0076
Cu-DXP CW025A
MHY CuCr1Zr CW106C CuCr1Zr 2.1293
CuTep CW118C CuTep 2.1546
BRĄZ BERYLOWY / BERYLLIUM BROZE
BB2 CuBe2 CW101C CuBe2 2.1247 Brązy berylowe to stopy sprężyste, żaroodporne oraz nieiskrzące. Stosowane są do produkcji elementów sprężystych, armatury chemicznej oraz elementów żaroodpornych tj. gniazda zaworów i narzędzia nieiskrzące.
Beryllium bronze alloys are resilient, heat-resistant and non-sparking. They are used for manufacturing of springs, fittings, chemical and heat resistant components such as valve seats and non-sparking tools.
BB21 CuBe2 CW102C CuBe2 2.1248
Cu-ETP1 Miedź elektrolityczna o wysokiej czystości
Cu-ETP Miedź elektrolityczna o wysokiej przewodności elektrycznej
Cu-OF Miedź beztlenowa o wysokiej przewodności elektrycznej
Cu-OFE Miedź beztlenowa gatunek elektroniczny (do stosowania w elektronice)
Cu-DHP Miedź odtleniona fosforem o wysokiej zawartości fosforu
CuCrZr Miedź chromowo-cyrkonowa
CuCoBe Miedź kobaltowo-berylowa
CuBe Miedź berylowa

*MIEDŹ

STANY UTWARDZENIA PRĘTÓW I DRUTÓW MIEDZIANYCH

STAN / TEMPER
  PN PN-EN DIN
Miękki / Wyżarzony / Soft / Annealed r R200 / H035 F20
Półtwardy / Half Hard z4 R250 / H065 F25
Twardy / Hard z6 R300 / H085 F30
Wyciskany / Extruded PP P P

*MIEDŹ

STANY UTWARDZENIA BLACH I TAŚM MIEDZIANYCH

STAN / TEMPER
  PN PN-EN Grubość nominalna / Nominal thickness (mm)
Miękki / Wyżarzony / Soft / Annealed r R200 powyżej 5
H040
R220 0,2-5
H040
Półtwardy / Half hard z4 R240 0,2-15
H065
Twardy / Hard z6 R290 0,2-15
H090
Sprężysty / Extra hard z8 R360 0,2-2